Avbokningsregler

Detta är en maskinöversättning. Den korrekta och juridiskt bindande texten är på tyska.

Avbeställningsregler

Konsumenter har trettio dagars ångerrätt.

Ångerrätt

Du har rätt att säga upp detta avtal inom trettio dagar utan att ange någon anledning. Ångerfristen är trettio dagar från den dag då du eller en av dig utsedd tredje part, som inte är transportören, har tagit eller har tagit de sista varorna i besittning.

För att utöva din ångerrätt måste du informera oss (EVEK GmbH, Neckarstr. 39, 45478 Mülheim an der Ruhr, Tyskland, evek@evek.de, telefon: +49 2083 7629800) med hjälp av en tydlig förklaring (t.ex. ett brev som skickas per post eller ett e-postmeddelande) om ditt beslut att frånträda detta avtal. Du kan använda den bifogade ångerblanketten för detta ändamål, vilket dock inte är obligatoriskt.

För att ångerfristen ska iakttas är det tillräckligt att du skickar meddelandet om utövandet av ångerrätten innan ångerfristen löper ut.

Konsekvenser av återkallelsen

Om du frånträder detta avtal måste vi återbetala alla betalningar som vi har mottagit från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för extra kostnader till följd av att du har valt en annan typ av leverans än den billigaste standardleveransen som erbjuds av oss), utan dröjsmål och senast inom fjorton dagar från den dag då vi mottog meddelandet om ditt frånträde av detta avtal. För denna återbetalning kommer vi att använda samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, såvida inte annat uttryckligen överenskommits med dig; under inga omständigheter kommer du att debiteras för denna återbetalning. Vi kan vägra återbetalning tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du har lämnat bevis på att du har returnerat varorna, beroende på vilket som inträffar först.

Du måste returnera eller överlämna varorna till oss utan dröjsmål och under alla omständigheter senast fjorton dagar från den dag då du meddelar oss om hävningen av detta avtal. Tidsfristen är uppfylld om du skickar varorna före utgången av perioden på fjorton dagar. Du ska bära de direkta kostnaderna för att returnera varorna, som kan skickas tillbaka normalt med post. Vi ska stå för kostnaderna för att returnera varor som på grund av sin beskaffenhet inte kan returneras med vanlig post. Du behöver endast betala för eventuell värdeminskning av varorna om denna värdeminskning beror på hantering av varorna som inte är nödvändig för att kontrollera varornas skick, egenskaper och funktion.

Exempel på hävningsformulär

(Om du vill häva avtalet, vänligen fyll i och returnera detta formulär).

- Till EVEK GmbH, Neckarstr. 39, 45478 Mülheim an der Ruhr, Tyskland, evek@evek.de

- Jag/vi (*) återkallar härmed det avtal som ingåtts av mig/oss (*) om köp av följande varor (*)/tillhandahållande av följande tjänster (*)

- Beställd den (*)/ mottagen den (*)

- Konsumentens/konsumenternas namn

- Konsumentens/konsumenternas adress

- Konsumentens/konsumenternas underskrift (endast vid pappersmeddelande)

- Datum

(*) Stryk det som inte är tillämpligt.

Evek GmbH
Status: Augusti 2023